RESULT CLASS XII 2017-18

TOTAL APPEARED - 377

(145 GIRLS + 232 BOYS)

(36 PCB + 146 PCM + 195 COM)

   

Overall Result

   
AADITYA JAIN PCM 94.6%
ANUSHA CHAWLA PCB 93.4%
ISHITA GUHA COM 93.6%
   

Stream-wise Toppers

   
  ROLL NO. NAME % SUB
1 1689254 AADITYA JAIN 94.6 PCM
2 1689250 VARUN RAMNANI 94.4 PCM
3 1689173 JAISON THOMAS 93.6 PCM
4 1689170 AYUSHI MISHRA 93.2 PCM
5 1689292 SAMANK LOKWANI 92.8 PCM
6 1689227 OMI WAKODE 92.6 PCM
7 1689309 VINAY SHANKAR PANDEY 92.4 PCM
8 1689188 V V MANSI 92.2 PCM
9 1689202 ADITYA WAVHAL 91.8 PCM
10 1689268 ANUVA SAXENA 91.6 PCM
11 1689228 PARAS DANDWANI 91.4 PCM
12 1689180 PRANSH KHUBCHANDANI 90.6 PCM
13 1689277 KABIR PANDEY 90.6 PCM
14 1689219 ISHAAN BAGCHI 90.4 PCM
15 1689310 YASH KHANNA 90.2 PCM
16 1689295 SHAILY KHARE 90.2 PCM
17 1689168 AKSHITA AGRAWAL 90 PCM
18 1689260 AKSHAT LADDHA 89.6 PCM
19 1689212 AYUSHI JAIN 89.4 PCM
20 1689262 AKSHITA SINGH 89 PCM
 
21 1689142 ANUSHA CHAWLA 93.4 PCB
22 1689151 KINSHU SAHU 93.2 PCB
23 1689158 NIDAN TEGAR 91.8 PCB
 
24 1689401 ISHITA GUHA 93.6 COM
25 1689344 NIVEDITA AGRAWAL 92.6 COM
26 1689370 UTKARSH JAIN 92.2 COM
27 1689473 KUNAL VERMA 92.2 COM
28 1689429 SAKSHAM BAVEJA 91.8 COM
29 1689478 MOHAK SAHU 91.8 COM
30 1689355 SAMRATH KAUR KALSI 91.4 COM
31 1689483 PALAK MITTAL 91.2 COM
32 1689447 AMISHA ARORA 91 COM
33 1689437 TULSI R PATEL 90.6 COM
34 1689474 MANSI AGRAWAL 90 COM
35 1689464 HARDIKA JAIN 89.6 COM
36 1689449 ANGELA JUDITH STEPHEN 89.2 COM
   

SUBJECT TOPPERS

   
ENGLISH
AYUSHI MISHRA 95
AKSHANSH SHRIWATRI 95
PALAK MITTAL 95
PRIYANKA LALLA 95
ECONOMICS
JAYESH UMARWANI                     99
PSYCHOLOGY
AYUSHI RAGHUWANSHI 100
KANISHKA VIKRAM SINGH 100
VARUN RAMNANI 100
ISHITA GUHA 100
MATHS
V V MANSI 99
VINAY SHANKAR PANDEY 98
PHYSICS
ANUSHA CHAWLA 95
JAISON THOMAS 95
OMI WAKODE 95
AADITYA JAIN 95
AKSHAT LADDHA 95
SAMANK LOKWANI 95
VINAY SHANKAR PANDEY 95
YASH KHANNA 95
AYUSHI MISHRA 95
V V MANSI 95
VARUN RAMNANI 95
CHEMISTRY
ANUSHA CHAWLA 95
JAISON THOMAS 95
ADITYA WAVHAL 95
OMI WAKODE 95
AADITYA JAIN 95
AKSHITA SINGH 95
SAMANK LOKWANI 95
VINAY SHANKAR PANDEY 95
VARUN RAMNANI 95
SHAILY KHARE 95
BIOLOGY
KINSHU SAHU 91
PHYSICAL EDUCATION
MANSI AGRAWAL 100
PAINTING
PRASHANSHI LAKHERA 98
LAKSHYA AGARWAL 98
PALAK MITTAL 98
ANUVA SAXENA 98
BUSINESS STUDIES
SAMRATH KAUR KALSI 96
ACCOUNTANCY
ABHI JAIN 95
SAKSHAM BAVEJA 95
KUNAL VERMA 95
MOHAK SAHU 95
INF. PRACTICES
ANURAG CHAWLA 93
COMP. SCIENCE
KINSHU SAHU 96
SANSKRIT
KUNAL VERMA 93

School Updates

 

Highlights